دنیای دیوونه

چاه ِ من
دنیای دیوونه

من... راوی ب.اب.ا...

آخرین مطالب

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

یک خانه ی خالی..

کوچه ی خالی از سکوت...

کلمات سبک و پوچ..

دستان خالی ام اینگونه بود وقتی بر من تابیدی...

دستانم خالی بود و نتوانستم تو را در مشتم نگه دارم...


m.m
۲۶ مهر ۹۴ ، ۰۰:۱۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر


m.m
۱۵ مهر ۹۴ ، ۰۱:۳۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر
*post_image*